O X Y G E N

Technologies.

Jony ujemne a zdrowie.

 

Najwyższej jakości powietrze, ujemnie zjonizowane - za naciśnięciem jednego przycisku!

 

OxyFarm Tlen Jony

 


 

 

Jony ujemne (aniony) to atomy obdarzone ujemnym ładunkiem elektrycznym. Powstają na skutek włączenia do atomu jednego lub więcej elektronów. Analogicznie jony dodatnie (kationy) to atomy, które utraciwszy jeden lub więcej elektronów przejmują dodatni ładunek swego jądra stając się atomami naładowanymi dodatnio.

Badania przeprowadzone na początku naszego wieku wykazały, że powietrze, w którego składzie zdecydowanie przeważają kationy (jony dodatnie) w widoczny i niekorzystny sposób odbija się na stanie naszego życia i zdrowia. Jeżeli zaś w powietrzu zachowana jest względna równowaga jonów ujemnych i dodatnich jesteśmy zrelaksowani i nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

 

Doktor Felix Gadé Sulman, kierownik Wydziału Farmakologii Stosowanej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie twierdzi, że:

 

... przewaga jonów dodatnich w powietrzu wpływa na nas wszystkich, mniej więcej co czwarta osoba jest na nią niezwykle wrażliwa. Jony dodatnie oddziałują niekorzystnie zwłaszcza na układ oddechowy, nerwowy i hormonalny.

 

Z kolei Doktor Albert Krueger, patolog i bakteriolog z Uniwersytetu w Berkeley, w Kalifornii, po przeprowadzonych badaniach na roślinach i zwierzętach doszedł do wniosku, że:

 jony ujemne mają takie samo działanie uspokajające i regulujące poziom serotoniny w organizmie jak chemiczne środki uspokajające, lecz bez ich szkodliwych konsekwencji.    


Jony ujemne mają nieocenioną wartość dla naszego życia, ale najsilniej wpływają na nasz organizm za pośrednictwem układu oddechowego poprzez skonsolidowane działanie trzech podstawowych czynników:

 

   1. Podniesienie jakości wdychanego tlenu poprzez:  

  • zwiększenie częstotliwości wibracji rzęsek wyściełających krtań odpowiedzialnych za zatrzymanie kurzu, pyłu i pozostałych szkodliwych substancji i tym samym dostarczanie do płuc znacznie czystszego powietrza. Wpływają także na poprawę elektrochemiczną powietrza - powietrze nadmiernie zjonizowane dodatnio jest trudno przyswajalne, jedynie tlen zjonizowany ujemnie ma możliwość przedostania się przez błonę płucną i zostaje wchłonięty przez krew, z kolei CO2 produkt uboczny powstały w procesie oddychania zostaje łatwiej usunięty z krwi żylnej dzięki zwiększonemu ciśnieniu pęcherzykowemu tlenu wywołanemu obecnością jonów ujemnych.

  

2. Wzmożenie procesu osiadania pyłu i smogu. 

  • maleńkie, naładowane dodatnio cząsteczki pyłu i smogu chcąc przeciwstawić się przyciągnięciu przez ujemnie naładowane jony tworzą skupiska (klastry). Ich waga staje sie jednak na tyle duża, że nie są w stanie utrzymać sie dłużej w stanie lotnym i opadają więc na ziemię oczyszczając tym samym powietrze na poziomie, na którym oddychamy.

  

3. Działanie bakteriobójcze. 

  • jony ujemne wytrącając pył i kurz z wdychanego powietrza wytrącają także mikroorganizmy, które się w nich znajdują

 

  Ponadto najnowsze badania wykazały, że:

 

  • Ujemne jony wzmacniają nasz organizm, działają rozkurczająco na oskrzela, ułatwiają oddychanie.

  • Silnie zjonizowane powietrze, z przewagą ujemnych jonów, ma wysoka zdolność do samooczyszczania się, likwidacji zapylenia. Wpływa to bardzo pozytywnie na układ oddechowy alergików. Ponadto wykazano, że ujemne jony działają silnie bakteriobójczo na mikroby znajdujące się powietrzu.

 

Mimo ewidentnych korzyści płynących z oddychania powietrzem bogatym w jony ujemne stopień ich redukcji w naszym otoczeniu jest alarmujący. Obrazuje to doskonale opracowanie R. Tocqueta na temat zawartości jonów ujemnych na centymetr sześcienny powietrza:

 

 

vPo burzy, las iglasty

2000 jonów ujemnych/cm3

vW górach

1500 jonów ujemnych/cm3

vNa polu

750 jonów ujemnych/cm3

vW małym mieście

250 jonów ujemnych/cm3

vW zanieczyszczonym mieście

30 jonów ujemnych/cm3

vW pomieszczeniu

10 jonów ujemnych/cm3

 


Dla porównania, aparat OxyFarm dzięki unikalnemu
systemowi AIRION generuje ok. 100 000 jonów ujemnych / cm
3

 

Niski poziom jonów ujemnych w pomieszczeniach ma ogromny wpływ na jakość oddychania. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele, wśród nich należy przede wszystkim podkreślić dużą liczbę sprzętów elektrycznych znajdujących się w naszym domu czy miejscu pracy (odbiorniki radiowe, telefony, routery, komputery itd.) a także zanieczyszczenie spowodowane dymem tytoniowym.

 

Powinniśmy być świadomi tej sytuacji i zdawać sobie sprawę, że zwykły odświeżacz do oczyszczania powietrza na niewiele się zda, gdyż w pomieszczeniu w którym znajduje się dużo urządzeń elektrycznych ma miejsce tak zwany efekt „klatki Faraday’a”, która izoluje elektrycznie wnętrze pomieszczenia naładowując je jonami dodatnimi (jednocześnie eliminując jony ujemne, tak korzystne dla człowieka).