Srodek gasniczy po angielsku

Pożary, które dochodzą w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę zaczyna się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny wówczas być umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi istnieć zastosowana, ze względu na jej gigantycznie niski ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ling Fluent Ling Fluent . быстрое и эффективное изучение иностранного языка в Интернете

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest nieco ekonomiczne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy kieruje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w skutku kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być oraz kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym daleko ekonomiczne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.